Tuyệt vời cả 2. Lâu lắm mới xem được những hình ảnh BW đích thực. Sau đây là cảm xúc của tôi
- Set 1 cho cảm xúc mênh mang liền mạch, em choáng với set 1.
- Set 2 có những ảnh tuyệt vời nhưng lại...