Ngay cả lens hãng cũng không tránh khỏi chuyện front/back focus nha bác. Như bạn mình có con 35L cũng bị front nhẹ, phải MA trên body mới chuẩn. Hơn nữa, cùng 1 lens nhưng không phải đem lắp vào body...