Canon FD n 50mm 1.4 tại 2.8

https://c5.staticflickr.com/9/8413/29790140364_402afc4378_c.jpg2016-10-19_11-32-34 by Nguyễn Đức Vĩnh, on Flickr