Bác gõ từng chữ mà mình cảm thấy y như 1 cái máy, mình nói thẳng, có gì bạn edit bài viết lại nhé, thay vì bạn ghi focus, bạn lại để nguyên văn là "tập trung", một siêu âm động cơ là thế nào,...còn...