Thực sự khó chọn lựa, cảm ơn các bác đã đem đến cuộc thi thú vị.