Cũng đang hóng em này xem sao.
pS: đọc cả topic ấn tượng nhất vẫn là chữ ký của bác chủ, rất...khó đỡ