Em vote cho set1 5điểm mà chả phải lăn tăn gì.
Bác xichlo cho em hỏi, em muốn đặt cửa cho đo chủ nhân của set1 thì phải vào cửa nào bác ơi...?