Rất khó để cảm nhận hết "độ" noir nếu như không đọc hết lời dẫn và xem lại kỹ mỗi tác phẩm của từng tác giả. Và cuối cùng, sâu lắng hơn, có nhiều tấm "chất" hơn đã thuộc về Set 2. Chúc mừng cả hai...