vì là ảnh bộ, nên em nghiêng về set 1. ^^
cả 2 set chỉ có thể thốt lên 2 chữ "cực thích!!!"