Serie 1 từ cái tên, đến từng chi tiết trong mỗi bức ảnh đều được liên kết chặt chẽ với nhau hihi. Serie 2, mỗi bức ảnh đều có nét đặc sắc riêng rất thú vị :)

Nhà iem vote cho serie 1 vì cái tên...