Xem set 2 em thấy thích và dễ cảm hơn nhưng nếu chiếu theo chủ đề NOIR thì back lại set 1 xem và ngẫm thì em vote cho set1.
Bravo cả 2 anh