đúng là khó vote... nhưng em hơi nghiêng 1 tí về bác... vote cho bác í vậy...