Xin lỗi tác giả, mình có cảm giác bài viết này giống như một topic khoe ảnh, kèm theo những bài cóp nhặt tiếng anh rồi dịch cẩu thả bằng Google translate.

Những câu viết tối nghĩa và sai chính tả...