Sáng nay vào site vội nên em chẳng để ý gì cả, hóa ra giờ mạng thông mới thấy con noir của hai đô nó ở đây, mày có chạy đằng trời, noir ạ. Yên tâm rồi nhưng vẫn phải hoãn cái vụ gặp tặng quà khách...