bộ 1 thấy hay hơn, rất ấn tượng, tất nhiên bộ 2 cũng không phải là thường