có tấm hình mình chụp sản phẩm góp vui, Nex6+50f1.4ais
https://farm9.staticflickr.com/8691/16253094853_d937be30b9_c.jpgCrocodile leather belt by , on Flickr