việc đóng phí có công bố công khai không ạ? Nếu công khai được thì mong anh thông báo cho thành viên được nắm. Cám ơn anh.