Bình Quới 1 & Bình Quới 2 được đó bác.
Khu Q7 gần Nhà Bè cũng đẹp đó. :)