Cảm ơn bác về bài viết rất chi tiết. Nếu được thì bác chụp thêm vài tấm để ISO 100,200 khẩu 1.8-8 thử xem độ nét như thế nào nhé bác.