Mình mới đổi từ Sigma 17-50 2.8 qua Sigma 18-35A này. Dùng trên body 70D thấy có một số vấn đề sau:
1/ Lấy nét ở chế độ live view trên 70D dù có DPAF nhưng tốc độ rất chậm, hunting mãi điểm focus...