Có vài ảnh GF2 góp với các anh :D
http://i129.photobucket.com/albums/p237/bboyLOVELEE/2-%20Question%20and%20more/P1010868.jpg...