Cho dù là có dùng google để dịch thì sao?
Bác chủ cũng cố gắng tìm hiểu thêm 1 chút thông tin về len này cho mấy bác tham khảo.
Đây là 1 con len có thể nói là mới, bác chủ may mắn có được, đã bỏ...