Đầu tiên em xin cảm ơn bác chủ topic đã bỏ time để review cung cấp thông tin về ống kính cho anh em.Nhưng mình vẫn xin góp ý một số ý kiến như sau:
1)Nếu đây là bài review về ống kính và thiết bị...