Hình chụp bằng máy GF5, lens 14-42mm f/2.5

https://farm8.staticflickr.com/7484/15932639060_e3863467a8_o_d.jpg