Vô xem hơi thất vọng, giống box "ảnh chụp từ Sigma 18-35 f1.8" quá :)). Bác chủ đã ghi là bài [Trên tay] hay gì đó rồi thì thôi vậy. Em đợi 1 bài review nào đó chi tiết hơn chứ đọc bài xem ảnh kiểu...