Tìm kiếm:

Type: Posts; User: lazybaby

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/3/2818/32303428363_d68...

  https://c1.staticflickr.com/3/2818/32303428363_d685895ab0_k.jpgDSC07288 by NGHIA PHAN, on Flickr
  lens Pentax smc 24 f3.5
 2. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/1/660/32962671502_2049...

  https://c1.staticflickr.com/1/660/32962671502_2049e873d5_k.jpgDSC07290 by NGHIA PHAN, on Flickr
  lens Pentax smc 24 f3.5
 3. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/4/3900/32303449763_12b...

  https://c1.staticflickr.com/4/3900/32303449763_12b4e25edb_k.jpgDSC07283 by NGHIA PHAN, on Flickr

  lens Pentax smc 24 f3.5 tuy em cũ thời máy phim nhưng rất nét và không méo ảnh.
 4. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/3/2741/32233250694_1a0...

  https://c1.staticflickr.com/3/2741/32233250694_1a074f3f12_k.jpgDSC07248 by NGHIA PHAN, on Flickr
  CZ 50 1.4 planar
 5. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/4/3773/32999985926_5c4...

  https://c1.staticflickr.com/4/3773/32999985926_5c46a64a8f_k.jpgDSC07181 by NGHIA PHAN, on Flickr
  CZ planar 50 1.4
 6. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/3/2149/32915313621_64d...

  https://c1.staticflickr.com/3/2149/32915313621_64dccb4c79_k.jpgDSC07187 by NGHIA PHAN, on Flickr

  CZ planar 50 1.4
 7. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/1...

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16587326_396478514034684_7646934997706441152_o.jpg?oh=d1fa382812de6b596b95ae2aeee4b9d0&oe=5944D9ED
  ống thời máy phim contax carl zeiss 50 1.4 planar.
 8. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/1...

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16463152_396943910654811_130999228898448726_o.jpg?oh=69f1d4169e5d76b8aad952e405f04753&oe=592AD9D4
  ống ghẻ máy phim contax carl zeiss 50 1.4 planar.
 9. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/1...

  https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16722557_10208540636580004_5921508258478297225_o.jpg?oh=e94976b8923971eeb846d9945077dbb2&oe=5935307D
  ống máy phim Carl Zeiss 28-85 3.3.-4 contax C/Y...
 10. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  Fuji X-e1 và CZ 50 1.4 planar c/y mount...

  Fuji X-e1 và CZ 50 1.4 planar c/y mount
  https://c1.staticflickr.com/1/658/31615821744_38b3fb4336_k.jpg_DSF6133 by NGHIA PHAN, on Flickr
 11. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  chân dung CZ 28-85 3.3.-4 ...

  chân dung CZ 28-85 3.3.-4

  https://c1.staticflickr.com/3/2304/32863152681_022a2ee6e3_k.jpgDSC07052 by NGHIA PHAN, on Flickr
 12. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/4/3859/32833044262_698...

  https://c1.staticflickr.com/4/3859/32833044262_6984d89d25_k.jpgDSC07089 by NGHIA PHAN, on Flickr
  carl zeiss 28-85 3.3-4 contax c/y mount
  mình rất thích ống này dạng ngon bổ rẻ, ống zoom mà nét như...
 13. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/3/2907/32862562221_30d...

  https://c1.staticflickr.com/3/2907/32862562221_30dc34d16c_k.jpgDSC07047 by NGHIA PHAN, on Flickr
  carl zeiss 28-85 3.3-4 contax c/y mount
 14. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  https://c1.staticflickr.com/1/748/32946580506_d2bc...

  https://c1.staticflickr.com/1/748/32946580506_d2bc071457_k.jpgDSC07051 by NGHIA PHAN, on Flickr
  carl zeiss 28-85 3.3-4 contax c/y mount
 15. Trả lời
  563
  Lần xem
  93,456

  carl zeiss 28-85 3.3-4 ...

  carl zeiss 28-85 3.3-4

  https://c1.staticflickr.com/1/691/32143056534_89e0defe72_k.jpgDSC07105 by NGHIA PHAN, on Flickr
Hiển thị kết quả từ 1 đến 15 / 15