Nhìn hình thì mua 17-70 f2.8-4 vừa rẻ vừa đẹp vừa đa dụng