Nếu các bác up ảnh mà có kèm vài exif cơ bản luôn thì hay quá, đỡ mất công tra :) phải công nhận quá đẹp