Lần đầu thử tập quay tay với Canon FD 50mm f/1.4 s.s.c

https://c2.staticflickr.com/6/5730/23879531165_9d8b735146_c.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5736/23797053041_f5244d095d_c.jpg
...