Mình cũng đang hóng con này, đang dự định dùng con này để thay thế cho Sigma 30 1.4 Art
Nhưng thấy hình có vẻ không bằng

Mình chỉ so sánh để xem thay thế có được không chứ không tính đến chuyện...