bạn cho em hỏi đang có sigma 17 50 f2.8 có nên đổi sang em 18 35 f1.8 này không nhỉ
thấy bài viết đánh giá của bạn hay quá