Bác cho em lời khuyên giữa 2 con sigma 18-35 f/1.8 và sigma 35 f/1.4 art. Em thấy sự khác biệt chất lượng giữa prime và zoom vẫn luôn tồn tại với em 18-35 này, mặc dù so với 1 em cấp thấp hơn là 30...