Ảnh đẹp thật, rất dung dị, mộc mạc. Chiều mưa mở ảnh ra coi thích thật.