Ảnh đẹp quá, nhìn nụ cười của mấy đứa trẻ mà tự nhiên thấy yêu đời lạ :D