Chào cả nhà, lâu lắm mình mới quay lại diễn đàn giao lưu.
14 Tôn Thất Đạm, chung cư cũ tại thành phố Hồ Chí Minh này chắc nhiều bác đã bắn tại đây. Nơi đây rất thích hợp cho phong cách cũ và cổ....