Em cũng mới mua 1 chiếc xe gấp, chạy điện, RAD bike. Vì đôi khi chụp hình máy bay cần lên chỗ cao, địa hình phức tạp (đá, sỏi, xa) nên xe điện là hợp lý, nhất là gấp lại được, bỏ vào trong xe khỏi...