Đã đọc nhiều thớt đấu giá của VNPT. Chưa thấy thớt nào có thể thức mập mờ như thớt này. Đấu giá thế này có cái gì đó không rõ ràng, minh bạch.
Tất nhiên đấu giá cũng là một hìnt thức kinh doanh....