Giá khởi điểm cao quá cho 1 ống kính MF dòng for anh nhỉ?