xin chào các bác em chơi máy phim cũng được một thời gian khá lâu, nên bây giờ muốn bắt đầu bán máy phim để được tiếp xúc với các loại máy nhiều hơn và đưa niềm yêu thích dùng máy phim đến với các...