Năm trứoc em mua con Sony RX-0 về tính vọc vạch mà cuối cùng chụp đựoc tầm 200 tấm lại bỏ xó vì không có thời gian, nay em thanh lý rẻ cho anh em luôn. Máy chính hãng Sony Việt Nam, hết bảo hành,...