tất cả đều đẹp, riêng tấm Hennessy người Mẫu hóp bụng vào thấy được vài xương sườn thì hay hơn, cân bằng sáng lại một chút... good. thank bác nhiều.