Cảm ơn bác chủ thớt. Theo em đây là bác Lợi... Quái lạ công ty này đã bị cháy các đây vài năm rồi mà? em xem cứ tưởng ảnh cũ! Công ty bác Lợi chuyên sản xuất tấm PE để lót, đóng gói sản phẩm điện tử....