Mình cũng đang phân vân Nikon Df với Sony A7. Ko biết 2 máy này, cái nào chụp tốt hơn:
Xét về :
-Tốc độ focus
-Tốc chụp
-Chụp đêm
-Màu và Dyn