Cậu này nói đúng!Đúng là hơi bị ít lửa bác ạ....Hehehe!!!!!