Nếu bác vẫn còn vương vấn FF thì sony A7 mà múc, khỏi lăn tăn gì hết. Còn nếu bác thích gọn nhẹ và muốn ảnh đẹp và có chất ảnh gì đấy thì Olympus mà múc. EM5 hay EM10 gì cũng tốt.

Bác thích chân...