Đặt trường hợp là em nhé, nếu thị trường ko tồn tại hệ máy m4/3 thì em sẽ chọn Fuji XE2 hoặc XT1 mà không phải A7 vì 2 lí do sau:

1/. Sony không bao giờ giữ đúng lời hứa trong việc sản xuất lens...