Dàn máy của bác chủ cũng không rẻ là bao. dư sức đào tẩu sang Mirroless mà.
theo em cơ bản chưa dùng thằng nào thì ấm ức thằng đó lắm. Em nghe anh ấy nói vậy (colour-blind) và em giờ cũng thấy như...