Hơ,hình như e ko thấy lửa? chỉ có khói thui ợ :14: ? Nhà báo mải nhậu nên đến muộn roài :ass: