nếu đã lỡ yêu creamy bokeh của dòng fullframe thì chỉ có thể thay thế bởi Sony A7 thôi, nhiều tiền và yêu manual focus thì có thể nghĩ đến Leica, nhưng muốn nhiều lựa chọn lenses line up như Canon...