dĩ nhiên là A7 rồi. chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đấy